Ragdoll Historical Society

De website van de Ragdoll Historical Society

Op deze website was veel belangrijke informatie te vinden over de historie van de Ragdolls. Nadat ik gemerkt heb dat deze site sinds januari 2021 niet meer bestaat, heb ik geprobeerd om zoveel mogelijk teksten en foto’s “te redden”. Het is zonde als deze informatie in zijn geheel verloren zou gaan.
De originele teksten zijn letterlijk overgenomen en daarom in het Engels.

The website of the Ragdoll Historical Society

On this website a lot of important information could be found about the history of the Ragdolls. After I noticed that this site doesn’t exist anymore since January 2021, I tried to “save” as much as possible texts and pictures. It would be a shame if this information would be lost in its entirety.
The original texts have been copied literally and are therefore in English.


Table of contents

Bron: Ragdoll Historical Society